Topografisk Norgeskart

Status: Retired
Updated: 22.11.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 22.11.2017 00:00

Effective date: 22.02.2018 00:00

The alert message:

Topografisk Norgeskart tar over for topo3. Oppdaterte data, hvor det i Topografisk Norgeskart ikke vil vises matrikkeldata. Disse er flyttet over i egen WMS som heter Matrikkelen Enkel WMS.