Topografisk Norgeskart

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/22/2017 10:29:35 AM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 22/11/2017

Effective date: 22/02/2018

The alert message: Topografisk Norgeskart tar over for topo3. Oppdaterte data, hvor det i Topografisk Norgeskart ikke vil vises matrikkeldata. Disse er flyttet over i egen WMS som heter Matrikkelen Enkel WMS.