Akvakultur - lokaliteter WFS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.10.2017 15:59:34

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Ny tjeneste

Type: OGC:WFS

Varslingsdato: 17.10.2017

Ikrafttredelsesdato: 01.11.2017

Varselet gjelder: Tjenestene Akvakultur - godkjente lokaliteter WFS og Akvakultur - Nedlagte lokaliteter WFS vil slås sammen i ny tjeneste Akvakultur - Lokaliteter WFS.