Reindrift - WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 9/5/2017 12:26:49 PM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 05/09/2017

Effective date: 05/12/2017

The alert message: WMS-tjenesten for reindrift får ny adresse: https://reindrift.nibio.no/cgi-bin/reindrift Tjenesten er allerede operativ. Den gamle wms-tjenesten med adresse http://wms.reindrift.no vil fungere fram til 5. desember 2017.