Akvakultur - godkjente lokaliteter WFS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 17.10.2017 15:45:24

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Fjernet tjeneste

Type: OGC:WFS

Varslingsdato: 17.10.2017

Ikrafttredelsesdato: 17.01.2018

Varselet gjelder: Tjenestene Akvakultur - godkjente lokaliteter WFS og Akvakultur - Nedlagte lokaliteter WFS vil slås sammen i ny tjeneste Akvakultur - Lokaliteter WFS.