FKB4 gråtone WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 13.10.2017 13:59:45

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Ny tjeneste

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 13.10.2017

Ikrafttredelsesdato: 13.01.2018

Varselet gjelder: FKB4 skal lanseres og dermed overta for FKB3 om 3 måneder fra dags dato. Nytt er at det ikke vil være mulig å skifte mellom farge/gråskala i tjenesten, det blir isteden lansert en egen separat FKB4graatone som erstatter FKB3 sitt gråtonevalg.