Kulturminner - Askeladden WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 6/6/2017 11:11:48 AM

Details service alert

Alert type: Endret datastruktur

Type: OGC:WMS

Alert date: 06/06/2017

Effective date: 06/09/2017

The alert message: Databasen Askeladden (den nasjonale databasen for kulturminnedata) har fått ny datastruktur, og WMS-tjenesten vil oppdateres med ny datastruktur og mer omfattende egenskaper enn før.