Kulturminner - Askeladden WMS

Status: Retired
Updated: 06.06.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret datastruktur

Type: OGC:WMS

Alert date: 06.06.2017 00:00

Effective date: 06.09.2017 00:00

The alert message:

Databasen Askeladden (den nasjonale databasen for kulturminnedata) har fått ny datastruktur, og WMS-tjenesten vil oppdateres med ny datastruktur og mer omfattende egenskaper enn før.