Matrikkelen Enkel WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/22/2017 10:31:04 AM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 22/11/2017

Effective date: 22/02/2018

The alert message: Matrikkelen Enkel WMS er en tjeneste som viser matrikkeldata som tidligere var en del av Topografisk Norgeskart.