Matrikkelen Enkel WMS

Status: Retired
Updated: 22.11.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 22.11.2017 00:00

Effective date: 22.02.2018 00:00

The alert message:

Matrikkelen Enkel WMS er en tjeneste som viser matrikkeldata som tidligere var en del av Topografisk Norgeskart.