FKB endringsanalyse v01

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 06.12.2017 15:01:23

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Fjernet tjenste

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 06.12.2017

Ikrafttredelsesdato: 06.03.2018

Varselet gjelder: WMS tjenesten FKB endringsanalyse v01 (https://wms.geonorge.no/skwms1/wms.fkb_endringsanalyse_baat?request=GetCapabilities&service=WMS) skal slettes 06.03.2018 fordi det oppdateres ikke lenger.