FKB4 WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/13/2017 1:59:12 PM

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: OGC:WMS

Alert date: 13/10/2017

Effective date: 13/01/2018

The alert message: FKB4 skal lanseres og dermed overta for FKB3 om 3 måneder fra dags dato. Nytt er at det ikke vil være mulig å skifte mellom farge/gråskala i tjenesten, det blir isteden lansert en egen separat FKB4graatone som erstatter FKB3 sitt gråtonevalg. Eiendomsdata er fjernet fra tjenesten.