Elvenett Elvis WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/31/2017 11:16:37 AM

Details service alert

Alert type: Changed Url

Type: OGC:WMS

Alert date: 31/10/2017

Effective date: 02/11/2017

The alert message: Endring av url pga mindre endringer i gjeldende datamodell