Elvenett Elvis WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 31.10.2017 11:16:37

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret Url

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 31.10.2017

Ikrafttredelsesdato: 02.11.2017

Varselet gjelder: Endring av url pga mindre endringer i gjeldende datamodell