Kulturminner - Brannvern WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 10/12/2017 9:50:09 AM

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: OGC:WMS

Alert date: 12/10/2017

Effective date: 12/01/2018

The alert message: Tjenesten får senterpunkter med symboler. Dette vil endre lagstrukturen. I dag ser den slik ut: BrannsmitteomradeAvgrensning (0) TetteTrehusmiljoerAvgrensning (1) Brannsmitteomrade (2) TetteTrehusmiljoer (3) Etter tillegg av symboler vil den se slik ut: BrannsmitteomradeIkon (0) TetteTrehusmiljoerIkon (1) BrannsmitteomradeAvgrensning (2) TetteTrehusmiljoerAvgrensning (3) Brannsmitteomrade (4) TetteTrehusmiljoer (5)