Kulturminner - Brannvern WMS

Status: Retired
Updated: 12.10.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret datainnhold

Type: OGC:WMS

Alert date: 12.10.2017 00:00

Effective date: 12.01.2018 00:00

The alert message:

Tjenesten får senterpunkter med symboler. Dette vil endre lagstrukturen.

I dag ser den slik ut:
BrannsmitteomradeAvgrensning (0)
TetteTrehusmiljoerAvgrensning (1)
Brannsmitteomrade (2)
TetteTrehusmiljoer (3)

Etter tillegg av symboler vil den se slik ut:
BrannsmitteomradeIkon (0)
TetteTrehusmiljoerIkon (1)
BrannsmitteomradeAvgrensning (2)
TetteTrehusmiljoerAvgrensning (3)
Brannsmitteomrade (4)
TetteTrehusmiljoer (5)