Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 22.02.2019
Viser 1 - 50 av 189 treff
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Vernede områder, Transportnett, Administrative enheter, Hydrografi, Arealdekke
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Oseanografiske geografiske forhold
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Oseanografiske geografiske forhold
Anlegg for miljøovervåking
Administrative enheter
Oseanografiske geografiske forhold
Administrative enheter
Oseanografiske geografiske forhold
Meteorologiske geografiske forhold
Viser 1 - 50 av 189 treff