Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 22.02.2019
Viser 1 - 50 av 189 treff
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Høyde, Hydrografi, Havområder
Transportnett
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Vernede områder, Transportnett, Administrative enheter, Hydrografi, Arealdekke
Produksjons- og industrianlegg
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Oseanografiske geografiske forhold
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Oseanografiske geografiske forhold
Allmennyttige og offentlige tjenester
Viser 1 - 50 av 189 treff