Railway Network

Dataset

Definition: The dataset Railway Network consist of geographic reference lines for railway lines that form part of the Norwegian national railway infrastructure. The dataset uses linear referencing according to Bane NOR's model using kilometer chainage.

Updated: 19.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Bane NOR SF

Usage

Datasettet kan brukast på eit overordna nivå for å gi ein oversikt over kor statens jernbaneinfrastruktur i Norge befinn seg. Datasettet gir ikkje ein fullstendig oversikt over jernbanenettet på spornivå. For informasjon om enkeltspor viser vi til datasettet FKB Bane. Ved hjelp av lineære referansar (kilometrering) kan informasjon stedfestes på dei enkelte banane. Til dette er det publisert ein eigen versjon av datasettet: Jernbane - Banenettverk - Lineære referanser. Kan benyttes i ulik målestokk.

Inspire tema: Transport networks

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
good
Download service WFS or Atom-feed
good
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient