Statistisk rutenett 5000m

Datasett

SSB har definert rutenett for bruk av offisiell statistikk i Norge. Ved hjelp av rutenett-ID kan rutenettstatistikk knyttes til kart. Følgende statistikker er knytta til 1kmX1km og 5kmX5km rutenett: Virksomhetsstatistikk Befolkningsstatistikk (POP) Boligstatistikk (DWE) Bygningsmasse (BUI) Landbrukseiendommer (AGP) Jordbruk (AGH)

Innsender: Kartverket

Eier: Statistisk sentralbyrå

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:35:00

Inspire tema: Statistiske enheter

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert