Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 22.02.2019
Viser 1 - 50 av 189 treff
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Allmennyttige og offentlige tjenester
Oseanografiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Allmennyttige og offentlige tjenester
Hydrografi
Områder med naturbetingede farer
Oseanografiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Høyde, Hydrografi, Havområder
Viser 1 - 50 av 189 treff