Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 22.02.2019
Viser 1 - 50 av 189 treff
Administrative enheter
Administrative enheter
Allmennyttige og offentlige tjenester
Allmennyttige og offentlige tjenester
Allmennyttige og offentlige tjenester
Allmennyttige og offentlige tjenester
Anlegg for landbruk og akvakultur
Anlegg for miljøovervåking
Biogeografiske områder, Artsfordeling, Habitater og biotoper
Bygninger, Vernede områder
Viser 1 - 50 av 189 treff