Sentrumssoner

Dataset

Definition: Inneholder avgrensning av og statistikk knyttet til sentrumssoner pr. 01.01. hvert år. Finnes datalag tilbake til 2003, med de er ikke direkte sammenlignbare med nyere datalag (fra og med 2019), grunnet endret metode og datatilfang. Datalagene fra og med 2019 er sammenlignbare . Definisjon: 1. Eit sentrum er eit område sett saman av ein eller fleire sentrumskjernar og ei sone på 100 meter i kring. 2. Ein sentrumskjerne er eit område med minst 4 ulike hovudnæringsgrupper med sentrumsfunksjonar. I tillegg til detaljvarehandel, må offentleg administrasjon eller helse- og sosialtenester eller kulturell verksemd, underhaldning eller annan tenesteyting vere representert. Avstanden mellom bedriftene skal ikkje vere meir enn 50 meter. Det må vere minst 50 tilsette i sentrumssona. For mer informasjon: http://www.ssb.no/arealsentrum

Updated: 05.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway
Version number 1

Inspire tema: Land use

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
useable
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient