Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 22.02.2019
Viser 1 - 50 av 189 treff
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Anlegg for landbruk og akvakultur
Områder med naturbetingede farer
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Hydrografi
Biogeografiske områder, Artsfordeling, Habitater og biotoper
Høyde, Hydrografi, Havområder
Transportnett
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Vernede områder, Transportnett, Administrative enheter, Hydrografi, Arealdekke
Administrative enheter
Allmennyttige og offentlige tjenester
Administrative enheter
Viser 1 - 50 av 189 treff