Vbase

Datasett

Landsdekkende datasett som viser alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter og gang- og sykkelveger. Datasettet inneholder vegnett og restriksjoner, representert henholdsvis som senterlinje- og punktgeometri, med adresseinformasjon. Datasettet har høy grad av nettverkstopologi og kan for eksempel brukes til samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, presentasjon og generell oversikt. Vbase er tematisert etter vegtyper og attributter. Leveranse består av fylkes- og kommunevise filer.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 19.03.2019 03:34:01

Bruksområde

Datasettet egner seg godt til for eksempel samfunnsplanlegging, beredskap, adressering, vedlikehold, generell oversikt og kartfremstilling i stor og liten målestokk.

Inspire tema: Transportnett

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Brukbar
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert