Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 22.02.2019
Viser 1 - 50 av 189 treff
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Produksjons- og industrianlegg
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Oseanografiske geografiske forhold
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Oseanografiske geografiske forhold
Allmennyttige og offentlige tjenester
Anlegg for miljøovervåking
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Produksjons- og industrianlegg
Oseanografiske geografiske forhold
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Administrative enheter
Oseanografiske geografiske forhold
Meteorologiske geografiske forhold
Viser 1 - 50 av 189 treff