Utslipp fra Petroleumsvirksomhet

Datasett

Utslipp fra Petroleumsvirksomhet

Innsender: Kartverket

Eier: Miljødirektoratet

Versjons ID 1

Oppdatert: 16.02.2019 03:31:49

Inspire tema: Anlegg for miljøovervåking

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert