Tettsteder

Dataset

Definition: Datasettet viser Tettsteder pr. 01.01 for gjeldene år. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Les mer om tettsted og fullstendig definisjon her: http://www.ssb.no/beftett.

Updated: 18.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Usage

Dataene brukes i mange analyser som en viktig variabel for å forklare variasjoner i sosiale, miljømessige og demografiske forhold og til statistiske formål for øvrig. Brukere er særlig planleggingsetater og forskningsmiljøer.

Inspire tema: Land use

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata:
good
Metadata service status
good
Sharing of data
good
WMS:
useable
Download service WFS
useable
Download service Atom feed
deficient
Download service WFS or Atom-feed
useable
Harmoniserte data
deficient
Spatial data service
deficient