Jan Mayen DTM 25

Datasett

Digital terrengmodell med høyder i et rutenett på 25x25 meter, basert på J100 Kartdata. Produktet dekker landarealet av Jan Mayen.

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk Polarinstitutt

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:33:32

Bruksområde

Terrengmodellen er egnet til terrengvisualisering og GIS-analyser.

Inspire tema: Høyde

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
Ikke levert
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
Ikke levert
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert