Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 20.01.2019
Viser 1 - 6 av 6 treff
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke, Produksjons- og industrianlegg
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke, Produksjons- og industrianlegg
Viser 1 - 6 av 6 treff