S1000 Kartdata

Datasett

S1000 Kartdata er en generalisering av S250 Kartdata kartografisk tilpasset målestokkområdet 1:700 000 til 1:1 500 000. Produktet dekker landarealet av Svalbard.

Innsender: Kartverket

Eier: Norsk Polarinstitutt

Versjons ID 1

Oppdatert: 25.03.2019 03:34:58

Bruksområde

Datagrunnlag for framstilling av topografiske kart, temakart, kartløsninger på nett og GIS-analyser.

Inspire tema: Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke

Areal

Areal: 0

Relevant areal: 0

Inspire status

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata:
God
Metadatatjeneste
God
Deling av data
Ikke levert
WMS:
Brukbar
Nedlastingstjeneste WFS
Ikke levert
Nedlastingstjeneste Atom-feed
God
Nedlastingstjeneste WFS eller Atom-feed
God
Harmoniserte data
Ikke levert
Spatial data service
Ikke levert