Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 03/07/2024
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 90 hits
Ny eksporttjeneste for Norge i bilder

Information

07.06.2024 09:38

07.06.2024 09:38

Noen av Miljødirektoratets WMS-tjenester

Scheduled downtime

04.06.2024 10:33

04.06.2024 16:00

Vannstand API og Se havnivå

Scheduled downtime

09.04.2024 19:00

09.04.2024 19:30

WMS-tjenester fra Riksantikvaren

Scheduled downtime

19.03.2024 11:41

21.03.2024 11:00

Norwegian Mapping Authority

The system are closed down permanently

12.02.2024 14:28

01.06.2024 14:28

Alle riksantikvarens tjenester og nettsider (med noen unntak)

Temporary operational problems

12.01.2024 12:12

12.01.2024 12:12

Varsel om midlertidig bruk av gamle kommune/fylkes inndelinger på Geonorge

Information

12.12.2023 13:28

01.01.2024 00:00

Oljedirektoratet bytter navn - endringer i tjeneste-URLer

Information

05.12.2023 10:35

01.01.2024 10:35

FKB distribusjon

Information

29.11.2023 10:26

29.11.2023 10:26

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

27.11.2023 09:26

27.11.2023 09:26

Geonorge fildistribusjoner

Information

22.11.2023 16:13

04.12.2023 16:13

FKB distribusjon

Temporary operational problems

17.11.2023 14:19

17.11.2023 14:19

Kodelistene "Kommunenummer 2019" og "Fylkesnummer 2019"

The system are closed down permanently

15.11.2023 13:06

15.02.2023 13:06

Norwegian Mapping Authority

The system are closed down permanently

15.11.2023 12:21

15.02.2024 12:21

NGU - nedetid tjenester og nedlasting 5.11 kl 17-23.30

Scheduled downtime

03.11.2023 10:07

05.11.2023 17:00

www.dybdedata.no

The system are closed down permanently

30.10.2023 12:00

01.02.2024 00:00

Plandata

Information

27.10.2023 13:14

27.10.2023 13:14

Kulturminner WMS

Temporary operational problems

18.08.2023 09:38

18.08.2023 09:38

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

16.08.2023 08:53

14.08.2023 11:45

Kilden til arealinformasjon

Scheduled downtime

15.06.2023 12:00

21.06.2023 11:00

FKB Fildistribusjon

Information

06.06.2023 10:38

06.06.2023 10:38

FKB filproduksjon

Changed data quality

05.06.2023 13:23

05.06.2023 13:23

SePlan.no

The system are closed down permanently

31.05.2023 13:34

01.09.2023 13:34

Norwegian Mapping Authority

Information

16.05.2023 11:29

22.05.2023 11:29

Feil i distribusjon av FKB-Vann og FKB-BygnAnlegg

Temporary operational problems

15.05.2023 12:07

15.05.2023 12:07

Norwegian Mapping Authority

The system is temporarily out of service

18.04.2023 12:08

22.04.2023 12:00

Norwegian Mapping Authority

Scheduled downtime

18.04.2023 11:57

22.04.2023 00:00

NGU - driftsproblemer etter strømstans

Temporary operational problems

11.04.2023 11:40

11.04.2023 11:40

NGU - nedetid lørdag 25.2 ca kl 7-17

Scheduled downtime

21.02.2023 10:00

25.02.2023 07:00

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

01.02.2023 15:58

01.02.2023 01:40

NGU - nedetid tjenester og nedlasting 21.1 kl 7-17

Scheduled downtime

19.01.2023 11:10

21.01.2023 07:00

Geonorge - websider

Information

19.12.2022 09:44

19.12.2022 09:44

GrusPukkWMS4

The system are closed down permanently

16.12.2022 14:52

16.12.2022 14:52

NGU - nedetid tjenester og nedlasting 10.12 kl 7-1700 til 19.12 kl 17.00

Scheduled downtime

06.12.2022 15:39

10.12.2022 07:00

Norwegian Mapping Authority

Status message

05.12.2022 15:54

06.12.2022 07:30

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

01.11.2022 14:39

01.11.2022 14:39

NADAG nedlasting

Scheduled downtime

24.10.2022 16:19

24.10.2022 16:19

SePlan (kart.geonorge.no/seplan)

Information

27.06.2022 13:24

01.07.2022 13:24

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

23.06.2022 15:34

23.06.2022 15:34

Geonorge Temakart (kart.geonorge.no)

The system are closed down permanently

07.06.2022 12:17

03.07.2022 12:17

Akvaplan-niva

Scheduled downtime

25.05.2022 15:14

28.05.2022 07:00

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

23.05.2022 15:38

23.05.2022 15:38

Alle tjenester (visning, beregning og nedlastning)

Temporary operational problems

24.03.2022 09:12

24.03.2022 09:12

Alle Riksantikvarens karttjenester er nede

Temporary operational problems

09.03.2022 08:58

09.03.2022 08:58

Geonorge nedlastning - pakker

Temporary operational problems

15.02.2022 08:50

08.02.2022 08:50

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

08.02.2022 14:48

08.02.2022 14:48

Norwegian Mapping Authority

Scheduled downtime

24.01.2022 10:42

28.01.2022 07:00

Fiskeridirektoratet kart system

The system has been restored

20.12.2021 14:14

20.12.2021 14:14

Kulturminner WMS og REST

Scheduled downtime

16.12.2021 11:38

16.12.2021 16:00

NGU - NEDETID 17.12 kl 21.00 til 19.12 kl 17.00

Scheduled downtime

15.12.2021 12:11

17.12.2021 21:00

Showing 1 - 50 of 90 hits