Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 06/06/2023
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 69 hits
FKB Fildistribusjon

Information

06.06.2023 10:38

06.06.2023 10:38

FKB filproduksjon

Changed data quality

05.06.2023 13:23

05.06.2023 13:23

Norwegian Mapping Authority

Information

16.05.2023 11:29

22.05.2023 11:29

Feil i distribusjon av FKB-Vann og FKB-BygnAnlegg

Temporary operational problems

15.05.2023 12:07

15.05.2023 12:07

Norwegian Mapping Authority

The system is temporarily out of service

18.04.2023 12:08

22.04.2023 12:00

Geonorge websider og distribusjoner

Scheduled downtime

18.04.2023 11:57

22.04.2023 00:00

NGU - driftsproblemer etter strømstans

Temporary operational problems

11.04.2023 11:40

11.04.2023 11:40

NGU - nedetid lørdag 25.2 ca kl 7-17

Scheduled downtime

21.02.2023 10:00

25.02.2023 07:00

Midlertidige driftsproblemer med Geonorge filnedlasting.

Temporary operational problems

01.02.2023 15:58

01.02.2023 01:40

NGU - nedetid tjenester og nedlasting 21.1 kl 7-17

Scheduled downtime

19.01.2023 11:10

21.01.2023 07:00

Geonorge - websider

Information

19.12.2022 09:44

19.12.2022 09:44

GrusPukkWMS4

The system are closed down permanently

16.12.2022 14:52

16.12.2022 14:52

NGU - nedetid tjenester og nedlasting 10.12 kl 7-1700 til 19.12 kl 17.00

Scheduled downtime

06.12.2022 15:39

10.12.2022 07:00

Norwegian Mapping Authority

Status message

05.12.2022 15:54

06.12.2022 07:30

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

01.11.2022 14:39

01.11.2022 14:39

NADAG nedlasting

Scheduled downtime

24.10.2022 16:19

24.10.2022 16:19

SePlan (kart.geonorge.no/seplan)

Information

27.06.2022 13:24

01.07.2022 13:24

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

23.06.2022 15:34

23.06.2022 15:34

Geonorge Temakart (kart.geonorge.no)

The system are closed down permanently

07.06.2022 12:17

03.07.2022 12:17

Akvaplan-niva

Scheduled downtime

25.05.2022 15:14

28.05.2022 07:00

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

23.05.2022 15:38

23.05.2022 15:38

Alle tjenester (visning, beregning og nedlastning)

Temporary operational problems

24.03.2022 09:12

24.03.2022 09:12

Alle Riksantikvarens karttjenester er nede

Temporary operational problems

09.03.2022 08:58

09.03.2022 08:58

Geonorge nedlastning - pakker

Temporary operational problems

15.02.2022 08:50

08.02.2022 08:50

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

08.02.2022 14:48

08.02.2022 14:48

Norwegian Mapping Authority

Scheduled downtime

24.01.2022 10:42

28.01.2022 07:00

Fiskeridirektoratet kart system

The system has been restored

20.12.2021 14:14

20.12.2021 14:14

Kulturminner WMS og REST

Scheduled downtime

16.12.2021 11:38

16.12.2021 16:00

NGU - NEDETID 17.12 kl 21.00 til 19.12 kl 17.00

Scheduled downtime

15.12.2021 12:11

17.12.2021 21:00

Fiskeridirektoratet kart system

The system is temporarily out of service

13.12.2021 10:44

13.12.2021 10:44

Riksantikvarens Kulturminner WMS- og REST-tjeneste

The system is temporarily out of service

13.12.2021 09:14

13.12.2021 09:14

Geonorge kartkatalog

Temporary operational problems

11.12.2021 18:44

11.12.2021 18:44

Geonorge kartkatalog

Status message

10.12.2021 13:17

10.12.2021 13:17

Geonorge

Temporary operational problems

18.11.2021 13:30

18.11.2021 13:30

Geonorge - Kartkatalog

Temporary operational problems

16.09.2021 09:47

16.09.2021 07:30

Cache-tjenester

Temporary operational problems

12.08.2021 00:00

12.08.2021 00:00

alle NVE karttjenester

Information

12.08.2021 00:00

12.11.2021 00:00

The Norwegian Coastal Administration

Scheduled downtime

29.04.2021 00:00

19.05.2021 00:00

Geonorge API-er

Information

14.04.2021 00:00

19.04.2021 00:00

Geonorge - distibusjon til PostGIS

Information

06.04.2021 00:00

06.05.2021 00:00

Gårdskart

Scheduled downtime

14.02.2021 00:00

14.05.2021 00:00

Geonorge

The system has been restored

01.02.2021 00:00

01.05.2021 00:00

Geonorge

Temporary operational problems

29.01.2021 00:00

29.01.2021 00:00

Geonorge

Temporary operational problems

27.01.2021 00:00

27.04.2021 00:00

Kulturminner WMS

Temporary operational problems

07.01.2021 00:00

07.01.2021 00:00

Geonorge - Kartkatalog

Temporary operational problems

17.06.2020 00:00

17.06.2020 00:00

Nedetid NGU nettsted og karttjenester 6.-7. juni

Scheduled downtime

03.06.2020 00:00

06.06.2020 00:00

Alle karttjenester

The system has been restored

14.04.2020 00:00

14.07.2020 00:00

Alle karttjenester

Temporary operational problems

14.04.2020 00:00

14.04.2020 00:00

Alle datasett

Temporary operational problems

30.01.2020 00:00

30.01.2020 00:00

Showing 1 - 50 of 69 hits