Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 18/10/2021
Status: Valid
Showing 1 - 35 of 35 hits
Geonorge - Kartkatalog

Temporary operational problems

16.09.2021 09:47

16.09.2021 07:30

Cache-tjenester

Temporary operational problems

12.08.2021 00:00

12.08.2021 00:00

alle NVE karttjenester

Information

12.08.2021 00:00

12.11.2021 00:00

Kystverkets WMS og WFS

Scheduled downtime

29.04.2021 00:00

19.05.2021 00:00

Geonorge API-er

Information

14.04.2021 00:00

19.04.2021 00:00

Geonorge - distibusjon til PostGIS

Information

06.04.2021 00:00

06.05.2021 00:00

Gårdskart

Scheduled downtime

14.02.2021 00:00

14.05.2021 00:00

Geonorge

The system has been restored

01.02.2021 00:00

01.05.2021 00:00

Geonorge

Temporary operational problems

29.01.2021 00:00

29.01.2021 00:00

Geonorge

Temporary operational problems

27.01.2021 00:00

27.04.2021 00:00

Kulturminner WMS

Temporary operational problems

07.01.2021 00:00

07.01.2021 00:00

Geonorge - Kartkatalog

Temporary operational problems

17.06.2020 00:00

17.06.2020 00:00

Nedetid NGU nettsted og karttjenester 6.-7. juni

Scheduled downtime

03.06.2020 00:00

06.06.2020 00:00

Alle karttjenester

The system has been restored

14.04.2020 00:00

14.07.2020 00:00

Alle karttjenester

Temporary operational problems

14.04.2020 00:00

14.04.2020 00:00

Alle datasett

Temporary operational problems

30.01.2020 00:00

30.01.2020 00:00

Metadata for ortofoto blir utilgjengelig 18. desember

Scheduled downtime

17.12.2019 00:00

18.12.2019 00:00

Laste ned Miljødirektoratets data fra Geonorge

The system is temporarily out of service

09.12.2019 00:00

09.12.2019 00:00

Geonorge - laste ned data

Temporary operational problems

13.11.2019 00:00

13.11.2019 00:00

Geonorge - laste ned data

The system has been restored

13.11.2019 00:00

13.11.2019 00:00

Kulturminner - Kulturminner WMS

The system has been restored

11.11.2019 00:00

11.11.2019 00:00

Kulturminner - Kulturminner WMS

Temporary operational problems

11.11.2019 00:00

11.11.2019 00:00

Kart- og nedlastingstjenester fra NGU

Scheduled downtime

06.11.2019 00:00

10.11.2019 00:00

NGU - nedetid karttjenester

Scheduled downtime

06.11.2019 00:00

10.11.2019 00:00

Kulturminner - Kulturminner WMS

The system has been restored

16.10.2019 00:00

16.10.2019 00:00

Kulturminner - Kulturminner WMS

Temporary operational problems

11.10.2019 00:00

11.01.2020 00:00

Kulturminner - Kulturminner WMS

Temporary operational problems

03.10.2019 00:00

03.10.2019 00:00

Geonorge

Status message

16.09.2019 00:00

16.12.2019 00:00

Klient for massiv nedlasting

Information

11.09.2019 00:00

11.12.2019 00:00

Klient for massiv nedlasting (riktig datering)

Information

11.09.2019 00:00

11.09.2019 00:00

NGU - NEDETID LØRDAG 31.08

Scheduled downtime

27.08.2019 00:00

31.08.2019 00:00

NGUs nedlastingsløsninger for geologiske data

Scheduled downtime

21.08.2019 00:00

24.08.2019 00:00

Driftsmelding

Information

07.05.2019 00:00

28.05.2019 00:00

Driftsmelding

The system has been restored

19.02.2019 00:00

19.05.2019 00:00

Driftsmelding

Information

01.11.2018 00:00

01.02.2019 00:00

Showing 1 - 35 of 35 hits