Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 16/02/2024
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 1146 hits

Changed URL

15.02.2024 10:11

15.05.2024 10:11

Norwegian Mapping Authority

The system are closed down permanently

12.02.2024 14:28

01.06.2024 14:28

New dataset

08.02.2024 11:30

08.02.2024 11:30

Removed service

07.02.2024 13:00

07.02.2024 13:00

Discontinued dataset

07.02.2024 12:55

07.02.2024 12:55

New service

17.01.2024 12:20

30.04.2024 12:20

New service

17.01.2024 12:19

17.04.2024 12:19

Alle riksantikvarens tjenester og nettsider (med noen unntak)

Temporary operational problems

12.01.2024 12:12

12.01.2024 12:12

Removed service

05.01.2024 13:56

05.04.2024 13:56

Removed service

05.01.2024 13:53

05.04.2024 13:53

Removed service

05.01.2024 13:42

05.04.2024 13:42

Changed content in data

03.01.2024 12:12

30.04.2024 12:12

Removed service

22.12.2023 14:18

01.03.2024 14:18

Changed data structure

20.12.2023 11:14

01.01.2024 11:14

Ny eller forbedret funksjonalitet

15.12.2023 14:58

15.12.2023 14:58

Varsel om midlertidig bruk av gamle kommune/fylkes inndelinger på Geonorge

Information

12.12.2023 13:28

01.01.2024 00:00

Changed data structure

08.12.2023 09:14

04.12.2023 09:14

Changed data structure

06.12.2023 15:27

01.01.2024 15:27

Changed data structure

06.12.2023 14:33

01.01.2024 14:33

Removed service

06.12.2023 10:43

06.02.2024 10:43

Oljedirektoratet bytter navn - endringer i tjeneste-URLer

Information

05.12.2023 10:35

01.01.2024 10:35

Changed content in data

04.12.2023 15:23

04.12.2023 15:23

New dataset

29.11.2023 17:23

29.02.2024 17:23

FKB distribusjon

Information

29.11.2023 10:26

29.11.2023 10:26

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

27.11.2023 09:26

27.11.2023 09:26

New version of UML-model

27.11.2023 08:23

30.01.2024 08:23

New version of UML-model

27.11.2023 08:19

30.01.2024 08:19

New version of UML-model

27.11.2023 08:18

09.01.2024 08:18

New version of UML-model

27.11.2023 08:16

30.01.2024 08:16

New version of UML-model

27.11.2023 08:04

30.01.2024 08:04

New version of UML-model

27.11.2023 07:56

30.01.2024 07:56

Geonorge fildistribusjoner

Information

22.11.2023 16:13

04.12.2023 16:13

FKB distribusjon

Temporary operational problems

17.11.2023 14:19

17.11.2023 14:19

Kodelistene "Kommunenummer 2019" og "Fylkesnummer 2019"

The system are closed down permanently

15.11.2023 13:06

15.02.2023 13:06

Norwegian Mapping Authority

The system are closed down permanently

15.11.2023 12:21

15.02.2024 12:21

New dataset

03.11.2023 11:03

01.11.2023 11:03

New dataset

03.11.2023 10:55

03.11.2023 10:55

NGU - nedetid tjenester og nedlasting 5.11 kl 17-23.30

Scheduled downtime

03.11.2023 10:07

05.11.2023 17:00

Changed data structure

02.11.2023 15:09

01.11.2023 15:09

New dataset

02.11.2023 15:04

01.11.2023 15:04

Changed URL

31.10.2023 15:21

31.10.2023 15:21

Changed content in data

30.10.2023 12:21

01.02.2024 12:21

Removed service

30.10.2023 12:13

01.02.2024 00:00

Showing 1 - 50 of 1146 hits