Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 20/05/2022
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 867 hits

Removed service

20.05.2022 13:50

20.08.2022 13:50

New service

20.05.2022 13:33

20.05.2022 13:33

Changed data structure

20.05.2022 11:57

20.08.2022 11:57

Changed content in data

20.05.2022 10:31

20.08.2022 10:31

Inadequate updating of data source

18.05.2022 14:39

18.05.2022 14:39

Changed content in data

18.05.2022 14:17

20.06.2022 14:17

Ny eller forbedret funksjonalitet

16.05.2022 12:33

16.05.2022 12:33

Inadequate updating of data source

13.05.2022 13:41

13.05.2022 13:41

Inadequate updating of data source

13.05.2022 13:24

13.05.2022 13:24

Changed URL

28.04.2022 09:36

28.07.2022 09:36

New dataset

21.04.2022 13:56

21.04.2022 13:56

Unavailable service

13.04.2022 10:33

11.04.2022 12:00

Unavailable service

13.04.2022 10:31

11.04.2022 12:00

Unavailable service

13.04.2022 10:27

11.04.2022 12:00

Removed service

07.04.2022 12:04

07.07.2022 12:04

Removed service

07.04.2022 12:04

07.07.2022 12:04

Removed service

07.04.2022 12:04

07.07.2022 12:04

Changed data structure

30.03.2022 11:15

30.06.2022 11:15

Removed service

25.03.2022 13:01

25.06.2022 13:01

Removed service

25.03.2022 13:00

25.06.2022 13:00

Removed service

25.03.2022 12:59

25.06.2022 12:59

New service

25.03.2022 12:37

25.06.2022 12:37

Discontinued dataset

25.03.2022 12:25

25.06.2022 12:25

Discontinued dataset

25.03.2022 12:25

25.06.2022 12:25

Discontinued dataset

25.03.2022 12:25

25.06.2022 12:25

Alle tjenester (visning, beregning og nedlastning)

Temporary operational problems

24.03.2022 09:12

24.03.2022 09:12

New version of UML-model

23.03.2022 14:58

04.04.2022 00:00

New version of UML-model

23.03.2022 14:53

04.04.2022 00:00

New version of UML-model

23.03.2022 14:48

04.04.2022 00:00

New version of UML-model

23.03.2022 14:42

04.04.2022 00:00

New version of UML-model

23.03.2022 14:28

04.04.2022 00:00

New version of UML-model

23.03.2022 14:01

04.04.2022 00:00

Changed content in data

18.03.2022 12:24

18.06.2022 12:24

Errors in data

09.03.2022 11:28

06.03.2022 11:28

Alle Riksantikvarens karttjenester er nede

Temporary operational problems

09.03.2022 08:58

09.03.2022 08:58

Removed service

07.03.2022 14:48

07.06.2022 14:48

Removed service

02.03.2022 16:09

02.06.2022 16:09

Removed service

02.03.2022 16:05

02.06.2022 16:05

New service

02.03.2022 15:45

02.03.2022 15:45

New version of UML-model

28.02.2022 13:58

15.05.2022 13:58

New version of UML-model

25.02.2022 15:03

15.05.2022 15:03

New service

17.02.2022 13:26

17.02.2022 13:26

Geonorge nedlastning - pakker

Temporary operational problems

15.02.2022 08:50

08.02.2022 08:50

Endret tilgangsnivå

14.02.2022 14:21

15.02.2022 14:21

Removed service

10.02.2022 13:53

10.05.2022 13:53

Removed service

10.02.2022 13:48

10.05.2022 13:48

Norwegian Mapping Authority

Temporary operational problems

08.02.2022 14:48

08.02.2022 14:48

New service

03.02.2022 12:29

03.02.2022 12:29

Showing 1 - 50 of 867 hits