Search register

Service notifications

Register of change notifications for services registered in Geonorge. 

Logg inn for å legge til nye varsler.
Subscribe alerts
Updated: 09/04/2024
Status: Valid
Showing 1 - 50 of 718 hits

Removed service

09.04.2024 10:39

09.05.2024 10:39

New service

03.04.2024 16:10

03.04.2024 16:10

New service

03.04.2024 10:23

03.04.2024 10:23

New service

15.03.2024 14:07

15.03.2024 14:07

New service

15.03.2024 12:20

15.03.2024 12:20

Changed URL

15.02.2024 10:11

15.05.2024 10:11

Removed service

07.02.2024 13:00

07.02.2024 13:00

New service

17.01.2024 12:20

30.04.2024 12:20

New service

17.01.2024 12:19

17.04.2024 12:19

Removed service

05.01.2024 13:56

05.04.2024 13:56

Removed service

05.01.2024 13:53

05.04.2024 13:53

Removed service

05.01.2024 13:42

05.04.2024 13:42

Changed content in data

03.01.2024 12:12

30.04.2024 12:12

Removed service

22.12.2023 14:18

30.04.2024 20:00

Changed data structure

20.12.2023 11:14

01.01.2024 11:14

Ny eller forbedret funksjonalitet

15.12.2023 14:58

15.12.2023 14:58

Changed data structure

08.12.2023 09:14

04.12.2023 09:14

Changed data structure

06.12.2023 15:27

01.01.2024 15:27

Changed data structure

06.12.2023 14:33

01.01.2024 14:33

Removed service

06.12.2023 10:43

06.02.2024 10:43

Changed content in data

04.12.2023 15:23

04.12.2023 15:23

Changed data structure

02.11.2023 15:09

01.11.2023 15:09

Changed URL

31.10.2023 15:21

31.10.2023 15:21

Changed content in data

30.10.2023 12:21

01.02.2024 12:21

Removed service

30.10.2023 12:13

01.02.2024 00:00

Removed service

30.10.2023 12:06

01.02.2024 00:00

Changed URL

30.09.2023 10:27

29.09.2023 15:00

Changed URL

30.09.2023 10:14

22.09.2023 10:14

Changed URL

29.09.2023 12:03

29.09.2023 12:03

Changed URL

29.09.2023 10:50

29.09.2023 10:50

New service

27.09.2023 12:21

27.09.2023 12:21

New service

04.09.2023 10:11

04.09.2023 10:11

New service

30.08.2023 16:25

30.08.2023 16:25

New service

28.08.2023 13:10

04.09.2023 13:10

Unavailable service

21.07.2023 09:09

21.10.2023 09:09

Changed content in data

20.06.2023 16:22

20.06.2023 16:22

Unavailable service

19.06.2023 09:29

19.09.2023 09:29

Changed content in data

09.06.2023 14:38

09.09.2023 14:38

Changed data structure

25.05.2023 09:43

09.06.2023 09:43

Changed content in data

04.05.2023 09:22

04.05.2023 09:22

Showing 1 - 50 of 718 hits