Søk i register

DOK-statusregisteret

Dette registeret er en oversikt over datasettene som inngår i Det offentlige kartgrunnlaget, og viser godkjenningsstatus hos geodatakoordinator (Kartverket). DOK er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunens plan- og byggesaksarbeid.

Oppdatert: 16.12.2018
Viser 1 - 50 av 140 treff
Samferdsel
Samfunnssikkerhet
Viser 1 - 50 av 140 treff