Stedsnavn

Stedsnavn på geografiske detaljer basert på kartseriene Norge 1:50 000, økonomisk kartverk, sjøkart og navnevedtak gjort etter lov 18. mai 1990 nr.11 om stadnamn. Hvert navn har opplysninger om språk/språkform, koordinater for posisjon (punkt) , kommunetilhørighet, temakode for navnetype, vedtakstype, dato for registrering av navnevedtak og i hvilken sammenheng navnet er benyttet.

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 21.03.2019 03:19:15

Bruksområde

Analyse og presentasjon i GIS-system. Presentasjon av statistikk og analyser. Produksjon av kart og avledede produkter. Grunnlag for kart- og lokasjonstjenester på Internett. Forskning undervisning. Slektsforskning oppslagsregister.

Type datasett: Nasjonalt

Temagruppe: Basis geodata

DOK-status

DOK-status: I prosess

DOK-status godkjent: 24.02.2015 08:07:40

Kandidatdato:

Oppdatert: 21.03.2019 03:19:15

Leveransestatus

VURDERINGSPUNKT
STATUSVERDI
KOMMENTAR
Metadata status
God
Produktark
God
Kartografidokumentasjon
Ikke levert
Produktspesifikasjon
God
WMS status
Ikke levert
WFS status
Brukbar
SOSI-krav status
God
Nedlastning status
God
GML-krav status
God
ATOM-feed status
God