Trafikkmengde

Datasettet gir informasjon om representativ trafikkmengde for en vegstrekning på europa-, riks- eller fylkesveger. Trafikkmengden er beregnet gjennom ÅDT-modul i NorTraf eller anslått. Det utgis som et årsdatasett og er sentralt i forvaltning av vegene.Vegnett som er oppdatert etter ÅDT-beregningene, vil kunne mangle trafikmengde tall.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Public Roads Administration

Version number 1

Updated: 2/24/2021 3:15:52 AM

Usage

Trafikkanalyser, planlegging av veger og andre trafikksikkerhetstiltak, trafikkstøy m.m.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 2/24/2021 3:15:52 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good