Turrutebasen

Definition: Landsdekkende datasett som viser turruter. Datasettet inneholder fotruter, skiløyper, sykkelruter, andre turruter og tilretteleggingstiltak i friluftslivsområder. Dataene kan brukes i prosesser etter plan- og bygningsloven (kommuneplanlegging og saksbehandlingsom for eksempel byggesak) i kommunene, til analyser, rapportering, oppslag og visualisering av turruter til turplanlegging.

Updated: 25.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Usage

Dataene skal være et verktøy for kommunen i saksbehandling, planlegging og rapportering, sikre god forvaltning av friluftsområder ved å være viktig basisinformasjon i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder og være viktig basisinformasjon i arbeidet med kommunale sti- og løypeplaner, sikre godt kartgrunnlag i redningsaksjoner og utrykninger og være grunnlag for avledede produkter for friluftslivet. Når data samles i en nasjonal database, vil alle brukere av datasettet få det samme utgangspunktet som kan danne grunnlaget i andre produkter. Datasettet egner seg som grunnlag på alle nivåer i plan- og byggesaksarbeid; i nasjonale planer, fylkes-, region og kommuneplan, byggesaker, ROS-analyser og konsekvensutredninger. Spesielt er geometrien viktig for å vise hvor turruter og løyper går. I tillegg kan egenskaper som for eksempel spesialrutetype, rutetype og rutebetydning si mer om hva slags rute og/eller løype som er registrert.

Dataset type: National

Theme: Friluftsliv

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/25/2024 3:34:53 AM