Turrutebasen

Definition: Landsdekkende datasett som viser turruter. Datasettet inneholder fotruter, skiløyper, sykkelruter, andre turruter og tilretteleggingstiltak i friluftslivsområder. Dataene kan brukes i prosesser etter plan- og bygningsloven (kommuneplanlegging og saksbehandlingsom for eksempel byggesak) i kommunene, til analyser, rapportering, oppslag og visualisering av turruter til turplanlegging.

Updated: 31.03.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Usage

Dataene skal være et verktøy for kommunen i saksbehandling, planlegging og rapportering, sikre god forvaltning av friluftsområder ved å være viktig basisinformasjon i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder og være viktig basisinformasjon i arbeidet med kommunale sti- og løypeplaner, sikre godt kartgrunnlag i redningsaksjoner og utrykninger og være grunnlag for avledede produkter for friluftslivet. Når data samles i en nasjonal database, vil alle brukere av datasettet få det samme utgangspunktet som kan danne grunnlaget i andre produkter. Datasettet egner seg som grunnlag på alle nivåer i plan- og byggesaksarbeid; i nasjonale planer, fylkes-, region og kommuneplan, byggesaker, ROS-analyser og konsekvensutredninger. Spesielt er geometrien viktig for å vise hvor turruter og løyper går. I tillegg kan egenskaper som for eksempel spesialrutetype, rutetype og rutebetydning si mer om hva slags rute og/eller løype som er registrert.

Dataset type: National

Theme: Friluftsliv

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 3/31/2023 3:44:52 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
deficient
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good