Trafikkulykker

Definition: NVDB Trafikkulykker er et datasett som skal beskrive alle trafikkulykker de siste 5 kalenderårene med personskader eller større materielle skader.

Updated: 27.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Public Roads Administration

Usage

Analyse, planlegging, preventive trafikksikkerhetstiltak.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 5/27/2024 3:33:27 AM