Trafikkulykker

NVDB Trafikkulykker er et datasett som skal beskrive alle trafikkulykker de siste 5 kalenderårene med personskader eller større materielle skader.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Public Roads Administration

Version number 1

Updated: 8/12/2020 3:21:34 AM

Usage

Analyse, planlegging, preventive trafikksikkerhetstiltak.

Dataset type: National

Theme: Samferdsel

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date:

Updated: 8/12/2020 3:21:34 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good