Tettsteder 2022

Definition: Datasettet viser Tettsteder pr. 01.01.2022. Tettsteder er geografiske områder som har en dynamisk avgrensing, og antall tettsteder og deres yttergrenser vil endre seg over tid avhengig av byggeaktivitet og befolkningsutvikling. Et tettsted er en hussamling med minst 200 bosatte og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter. Les mer om tettsted, fullstendig definisjon og tilhørende statistikk på produktsiden her: http://www.ssb.no/beftett.

Updated: 20.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Statistics Norway

Usage

Dataene brukes i mange analyser som en viktig variabel for å forklare variasjoner i sosiale, miljømessige og demografiske forhold og til statistiske formål for øvrig. Brukere er særlig planleggingsetater og forskningsmiljøer.

Dataset type: National

Theme: Befolkning

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date:

Updated: 5/20/2024 3:22:46 AM