Sensitive artsdata

Definition: Sensitive artsdata er samlebegrep for en database med utvalgte arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet informasjon om artenes hekkeområde, yngleområde eller voksested er skjermet for allment innsyn. Begrunnelsen for at stedfestet informasjon om disse artene bør skjermes, er at åpen tilgang kan føre til at arten eller stedet der den forekommer utsettes for uheldige negative påvirkninger. Det kan være eksempelvis forstyrrelse, etterstrebelse, eller ødeleggelse. Data er publisert gjennom en passordbeskyttet løsning som viser eksakt lokalisering av objektene. Fylkesmannen og Miljødirektoratet kan gi tilgang til denne. Data er også publisert gjennom en åpen løsning som viser maskerte data, i form av ruter med varierende størrelse, avhengig av art.

Updated: 18.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Environment Agency

Usage

Datasettet er egnet for bruk i alle typer arealplan- og arealforvaltningsoppgaver, inkludert enkeltsaksbehandling. Data bør også brukes i forbindelse med planlegging og gjennomføring av hogst, samt andre næringsaktiviteter som kan påvirke forekomster av sensitive arter.

Dataset type: National

Theme: Natur

DOK-status

DOK-status: Candidate

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2019

Updated: 5/18/2024 3:31:52 AM