SR16 - Skogressurskart 16x16 meter

Definition: SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. SR16 er delt opp i SR16R som er et rasterkart og SR16V som er et vektorkart. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater. SR16 er fremstilt som et pikselkart (16 x 16 meter) og som et vektorkart som generaliserer pikselkartet til større figurer (polygoner) av relativ homogen skog. De fleste egenskapene i SR16V er beregnet som et gjennomsnitt av verdiene fra pikslene i SR16R.

Updated: 19.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Usage

Bruksområder er arealplanlegging, samt overordnet strategisk og operasjonell planlegging i forvaltningen av norsk skog.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2021

Updated: 5/19/2024 3:28:58 AM