SR16 - Skogressurskart 16x16 meter

Definition: SR16 er et heldekkende datasett som gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser. SR16 er delt opp i SR16R som er et rasterkart og SR16V som er et vektorkart. Datasettet er fremstilt gjennom automatiske prosesser som en kombinasjon av eksiterende kart (AR5), terrengmodeller, 3D fjernmålingsdata (fotogrammetri og laser) og landsskogflater. SR16 er fremstilt som et pikselkart (16 x 16 meter) og som et vektorkart som generaliserer pikselkartet til større figurer (polygoner) av relativ homogen skog. De fleste egenskapene i SR16V er beregnet som et gjennomsnitt av verdiene fra pikslene i SR16R.

Updated: 28.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version number 1

Usage

Bruksområder er arealplanlegging, samt overordnet strategisk og operasjonell planlegging i forvaltningen av norsk skog.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: InProgress

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2021

Updated: 1/28/2023 3:49:17 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
deficient
Product spesification
deficient
WMS status
deficient
WFS status
deficient
SOSI requirement status
notset
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
notset
ATOM feed status
deficient