Reindrift - Trekklei

Definition: Datasettet trekklei viser viktige naturlige trekk mellom ulike beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk. Datasettet viser dagens arealbruk og er å regne som veiledende illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene.

Updated: 20.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency

Usage

Datasettet kan distribueres og benyttes som informasjonsmateriale av reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Kartet er ikke juridisk bindende. Reindriftskart benyttes av mange parter både på lokalt og regionalt nivå. Både i plan- og byggesaker samt i forvaltningen av utmark vil informasjon om reindrift kombinert med annen informasjon få fram interessekonflikter og mulige løsninger.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/21/2015 1:29:22 PM

Candidate date:

Updated: 6/20/2024 3:42:44 AM