Reindrift - Trekklei

Definition: Datasettet trekklei viser viktige naturlige trekk mellom ulike beiteområder og forbi passasjer, der reinen trekker av seg selv, enten enkeltvis eller i flokk. Datasettet viser dagens arealbruk og er å regne som veiledende illustrasjon på hvordan reindriftsnæringen i hovedsak og normalt bruker områdene.

Updated: 28.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version number 1

Usage

Datasettet kan distribueres og benyttes som informasjonsmateriale av reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Kartet er ikke juridisk bindende. Reindriftskart benyttes av mange parter både på lokalt og regionalt nivå. Både i plan- og byggesaker samt i forvaltningen av utmark vil informasjon om reindrift kombinert med annen informasjon få fram interessekonflikter og mulige løsninger.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/21/2015 1:29:22 PM

Candidate date:

Updated: 1/28/2023 3:50:07 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
useable
ATOM feed status
good