Skredhendelser

Definition: Mange typer skred gjentar seg på samme plass. Det gjelder både for de nesten årvisse skredene, som er et kjent problem i mange deler av landet, og for de langt mer sjeldne skredene. Kunnskap om skred som har gått gjennom historien bidrar til en bedre forståelse av skredfaren i et område. Opplysninger om tidligere skred er derfor viktig ved kartlegging av skredutsatte områder. Skredhendelser er:\\nSkredhendelser - omkomne, Skredhendelser - skredtype, Skredhendelser - konsekvens og Skredhendelser - snøskred.

Updated: 05.06.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version number 1

Usage

NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.\\nSe NVEs hjemmesider for mer informasjon om hvordan man tar hensyn til flom- og skredfare i arealplaner:\\nhttps://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/vassdragsmiljo-i-arealplanlegging/?ref=mainmenu

Dataset type: National

Theme: Samfunnssikkerhet

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 2/24/2015 8:07:40 AM

Candidate date: 01/07/2014

Updated: 6/5/2023 3:39:10 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good