Tilgjengelighet

Definition: Kartverket kartlegger universell utforming og tilgjengelighet i byer, tettsteder og friluftsområder og offentliggjør alle registrerte data. Kartleggingen viser hvordan stedet er utformet med tanke på fremkommelighet for personer med nedsatt bevegelighet og nedsatt syn. Datasettet er et bidrag til å skape bedre folkehelse og å sikre selvstendighet og sikkerhet for alle mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målet med nasjonal kartleggingen er å sikre en enhetlig registrering av tettsteder og frilufts-/friområder over hele landet.

Updated: 27.11.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version number 1

Usage

Data viser tilstand av tilgjengelighet og mulige barrierer for ferdsel. De skal tjene som en grunnlag for arealplanlegging og forvalting i kommunen, statistikk og tilstandsanalyse på regionalt og nasjonalt nivå men også for «sluttbrukere» som organisasjoner, konsulentfirma og andre interesserte.

Dataset type: National

Theme: Annen

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/01/2022

Updated: 11/27/2022 3:36:47 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
deficient
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good