Reindrift - Reindriftsanlegg

Definition: Datasettet reindriftsanlegg (gjerder og anlegg) gir opplysninger om ulike typer anlegg som er viktige for reindrifta. Dette kan f.eks. være permanente og midlertidige sperre-gjerder, fangarmer, broer, områder for båttransport, merkegjerder, skille og opplastingsgjerder, feltslakte-anlegg, bolig for reindriftsutøver, teltplass, gamme, naust og lager. Dessuten vises avgrensninger av områder som fungerer som beitehager

Updated: 16.08.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version number 1

Usage

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Innholdet i datasettene er ikke bindende for framtidig bruk.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/21/2015 1:29:14 PM

Candidate date:

Updated: 8/16/2022 3:33:45 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
deficient
WFS status
notset
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good