Reindrift - Reindriftsanlegg

Definition: Datasettet reindriftsanlegg gir opplysninger om ulike typer gjerder, gjeterhytter og anlegg som er tilknyttet reindrifta. Retten til å utøve reindrift kan også gi rett til husvære, buer o.l. etter reindriftsloven § 21, og rett til å føre opp arbeids- og sperregjerder, slakteanlegg, broer og andre anlegg som er nødvendige for reindriften, etter reindriftsloven § 24. Gjerder og anlegg som skal bli stående ut over en sesong, kan ikke oppføres uten godkjenning av departementet. Datasettet gir illustrasjon på stedfesting av ulike typer gjerder og anlegg i tilknyttet reindrifta. Dette kan være både linjer og punkter.

Updated: 17.06.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency

Usage

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Innholdet i datasettene er ikke bindende for framtidig bruk.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/21/2015 1:29:14 PM

Candidate date:

Updated: 6/17/2024 3:35:45 AM