Reindrift - Reindriftsanlegg

Definition: Datasettet reindriftsanlegg gir opplysninger om ulike typer gjerder, gjeterhytter og anlegg som er tilknyttet reindrifta. Retten til å utøve reindrift kan også gi rett til husvære, buer o.l. etter reindriftsloven § 21, og rett til å føre opp arbeids- og sperregjerder, slakteanlegg, broer og andre anlegg som er nødvendige for reindriften, etter reindriftsloven § 24. Gjerder og anlegg som skal bli stående ut over en sesong, kan ikke oppføres uten godkjenning av departementet. Datasettet gir illustrasjon på stedfesting av ulike typer gjerder og anlegg i tilknyttet reindrifta. Dette kan være både linjer og punkter.

Updated: 28.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version number 1

Usage

Områdeavgrensningene er veiledende som informasjonsmateriale for reindriftsnæringen, offentlig forvaltning, planmyndigheter og utbyggere. Innholdet i datasettene er ikke bindende for framtidig bruk.

Dataset type: National

Theme: Landbruk

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved: 5/21/2015 1:29:14 PM

Candidate date:

Updated: 1/28/2023 3:54:37 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
good
Product spesification
good
WMS status
good
WFS status
good
SOSI requirement status
useable
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
useable
ATOM feed status
good