Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd

Dette datasettet inneholder vannkraft systemet slik det forvaltes av NVE. I NVEs forvaltningssystem behandles også dammer til andre formål enn vannkraftproduksjon. Regulerte innsjøer påvirker vassdragene uavhengig av formål, og de er derfor også med i våre forvaltningssystemer. Datasettet innbefatter alle dammer og regulerte innsjøer uavhengig av formål. Spesifikasjonen omfatter både anlegg i drift og ikke i drift. NVE behandler søknader om konsesjon etter energiloven og/eller vassdragslovgivningen til bygging av vannkraft og andre anlegg i vassdragene. De ikke utbygde anlegg omfatter prosjekter behandlet i vassdragskonsesjonsprosessen og restpotensialet som ikke er konsesjonssøkt.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Version number 1

Updated: 8/14/2020 3:22:02 AM

Usage

I arealplansaker generelt og spesielt i forbindelse med konsekvensutredninger for ny vannkraft etter plan- og bygningsloven (FOR 2009-06-26 nr. 55). I meldingen skal det fastsettes et utredningsprogram, der en vurderer ulike utbyggingsmuligheter opp mot hverandre.

Dataset type: National

Theme: Energi

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/07/2014

Updated: 8/14/2020 3:22:02 AM

Delivery status

ASSESSMENT POINT
STATUS VALUE
COMMENT
Metadata status
good
Product sheet
good
Cartography rules
useable
Product spesification
good
WMS status
useable
WFS status
useable
SOSI requirement status
good
Geonorge download-api status
good
GML requirement status
good
ATOM feed status
good