Vannkraft, Utbygd og ikke utbygd

Definition: Dette datasettet inneholder vannkraft systemet slik det forvaltes av NVE. I NVEs forvaltningssystem behandles også dammer til andre formål enn vannkraftproduksjon. Regulerte innsjøer påvirker vassdragene uavhengig av formål, og de er derfor også med i våre forvaltningssystemer. Datasettet innbefatter alle dammer og regulerte innsjøer uavhengig av formål. Spesifikasjonen omfatter både anlegg i drift og ikke i drift. NVE behandler søknader om konsesjon etter energiloven og/eller vassdragslovgivningen til bygging av vannkraft og andre anlegg i vassdragene. De ikke utbygde anlegg omfatter prosjekter behandlet i vassdragskonsesjonsprosessen og restpotensialet som ikke er konsesjonssøkt.

Updated: 19.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Usage

I arealplansaker generelt og spesielt i forbindelse med konsekvensutredninger for ny vannkraft etter plan- og bygningsloven (FOR 2009-06-26 nr. 55). I meldingen skal det fastsettes et utredningsprogram, der en vurderer ulike utbyggingsmuligheter opp mot hverandre.

Dataset type: National

Theme: Energi

DOK-status

DOK-status: Accepted

DOK-status date approved:

Candidate date: 01/07/2014

Updated: 5/19/2024 3:33:01 AM