Søk i register

Inspire statusregister

Tabellen gir en statusoversikt over oppfyllelse av krav for datasett omfattet av Inspiredirektivet.

Oppdatert: 25.03.2019
Viser 51 - 100 av 180 treff
Oseanografiske geografiske forhold
Oseanografiske geografiske forhold
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Vernede områder, Transportnett, Administrative enheter, Hydrografi, Arealdekke, Produksjons- og industrianlegg
Allmennyttige og offentlige tjenester
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Allmennyttige og offentlige tjenester
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke
Anlegg for landbruk og akvakultur
Oseanografiske geografiske forhold
Administrative enheter
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Områder med naturbetingede farer
Allmennyttige og offentlige tjenester
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Stedsnavn, Bygninger, Allmennyttige og offentlige tjenester, Høyde, Transportnett, Koordinatbasert referansesystem, Hydrografi, Arealdekke, Produksjons- og industrianlegg
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Rapporteringsenheter og områder med særlig forvaltning eller restriksjoner
Områder med naturbetingede farer
Viser 51 - 100 av 180 treff