Søk i register

SOSI kodelister

Inneholder kodelister brukt i SOSI

Oppdatert: 24.10.2017
Viser 1 - 19 av 19 treff

Kartverket

Kodeverdi

Riksantikvaren

Register

Kartverket

Kodeverdi

Angir hvilken type veg veglenken beskriver. (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.3.)

Kartverket

Kodeverdi

Angir veglenkens status (Kilde: Statens vegvesen Håndbok 273 Nasjonalt vegreferansesystem, april 2010, kap 6.3.4.)

Kartverket

Kodeverdi

Arealbrukskategori (pbl. 1985 § 20-4 første ledd)

Kartverket

Kodeverdi

Fylkesnummer fra 1. januar 2020

Kartverket

Kodeverdi

koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Kartverket

Kodeverdi

Kystkonturens referansenivå

Kartverket

Kodeverdi

Liste over alle norske kommunenummer. Inneholder både utgåtte og fremtidige nummer.

Kartverket

Kodeverdi

Nummer for områder utenfor fastlandsnorge. Basert på nummer fra SSB i tillegg til egne nummer for havområder.

Kartverket

Kodeverdi

Nummer til kommuner i Norge gjeldene fra 01.01.2019. Merknad: Det presiseres at kommunenummer alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Kommunenummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 sifre.

Kartverket

Kodeverdi

Nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste. Inneholder fremtidige, gyldige og utgåtte kommunenummer.

Kartverket

Kodeverdi

Nummerering av kommuner i Norge. Gjeldende fra 1. januar 2020

Kartverket

Kodeverdi

Objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc

Kartverket

Kodeverdi

Offisiell nummerering av fylker i henhold til SSBs offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 siffer

Kartverket

Kodeverdi

referanseflate som er utgangspunktet for høyde

Kartverket

Kodeverdi

status for INON-inngrepet ved registrering

Kartverket

Kodeverdi

Type veg (FormOfWay).

Kartverket

Kodeverdi

Viser 1 - 19 av 19 treff