Search register

Oppfølgingspunkt - bokmål

 

Updated: 14/03/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 15 of 15 hits

Codelist

Før tiltaket tas i bruk, skal det foreligge driftstillatelse for løfteinnretningene.
18.22

Submitted

Rapport for håndtering av bygningsavfall skal sendes inn sammen med søknad om ferdigattest.
4.3

Submitted

Det må utarbeides en miljøsanneringsbeskrivelse for tiltaket. Det må sendes inn en erklæring om ansvarsrett for dette arbeidet.
4.4

Submitted

Uavhengig kontroll er obligatorisk for dette tiltaket. Det må føres kontroll med følgende arbeider: [Saksbehandler fyller ut]
17.6

Submitted

Det må gjennomføres uavhengig kontroll av brannsikkerhet for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.
17.33

Submitted

Det må gjennomføres uavhengig kontroll av bygningsfysikk for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.
17.30

Submitted

Det må gjennomføres uavhengig kontroll av geoteknikk for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.
17.32

Submitted

Det må gjennomføres uavhengig kontroll av konstruksjonssikkerhet for tiltak i tiltaksklasse 2 og 3.
17.31

Submitted

Det må gjennomføres uavhengig kontroll av våtromsarbeidene.
17.28

Submitted

Uavhengig kontroll er obligatorisk for fritidsboliger med flere bruksenheter. Det må føres kontroll med følgende arbeider: [Saksbehandler fyller ut]
17.29

Submitted

Det må innhentes samtykke fra eier av høyspentledning eller trafostasjon før igangsettingstillatelse kan gis.
14.17

Submitted

Det må innhentes samtykke fra eier av vann- og avløpsledninger før igangsettingstillatelse kan gis.
14.18

Submitted

Rapport for håndtering av bygningsavfall skal sendes inn sammen med søknad om ferdigattest for tiltak som omfatter riving av mer enn 300m2 eller hvis tiltaket genererer mer enn 10 tonn avfall.
4.2

Submitted

Kommunen vil føre tilsyn med byggesaken. Ansvarlig søker må ta kontakt med kommunen når følgende arbeider er klart for tilsyn: [Saksbehandler fyller ut]
18.13

Submitted

Rapport for håndtering av bygningsavfall skal sendes inn sammen med søknad om ferdigattest for tiltak over 300m2.
4.1

Submitted

Showing 1 - 15 of 15 hits