Krav til miljøsanneringsbeskrivelse

Status: Submitted

Definition: Det må utarbeides en miljøsanneringsbeskrivelse for tiltaket. Det må sendes inn en erklæring om ansvarsrett for dette arbeidet.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.4