Riving over 100m2 eller mer enn 10 tonn avfall - krav til avfallsplan og rapport

Status: Submitted

Definition: Rapport for håndtering av bygningsavfall skal sendes inn sammen med søknad om ferdigattest for tiltak som omfatter riving av mer enn 300m2 eller hvis tiltaket genererer mer enn 10 tonn avfall.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.2