Tilsyn

Status: Submitted

Definition: Kommunen vil føre tilsyn med byggesaken. Ansvarlig søker må ta kontakt med kommunen når følgende arbeider er klart for tilsyn: [Saksbehandler fyller ut]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 18.13