Tiltak over 300m2 - krav til avfallsplan og rapport

Status: Submitted

Definition: Rapport for håndtering av bygningsavfall skal sendes inn sammen med søknad om ferdigattest for tiltak over 300m2.

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 4.1