Obligatorisk uavhengig kontroll

Status: Submitted

Definition: Uavhengig kontroll er obligatorisk for dette tiltaket. Det må føres kontroll med følgende arbeider: [Saksbehandler fyller ut]

Updated: 14.03.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Building Authority

Code value: 17.6